Επαγγελματική Στέγη

Οι ασφάλειες επιχείρησης περιλαμβάνουν προστασία απο:


1 ΠΥΡΚΑΓΙΑ – ΠΤΩΣΗ ΚΕΡΑΥΝΟΥ
2 ΕΚΡΗΞΗ
3 ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Ή/ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΤΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ
4 ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ
5 ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΡΕΙΠΙΩΝ, ΑΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ – ΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΩΝ
6 ΚΑΠΝΟΣ
7 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
8 ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
9 ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
10 ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
11 ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ – ΘΥΕΛΛΑ
12 ΠΛΥΜΜΗΡΑ
13 ΧΙΟΝΙ – ΧΑΛΑΖΙ – ΠΑΓΕΤΟΣ
14 ΔΙΑΡΡΗΞΗ Η ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Ή/ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΨΥΞΗΣ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, SPRINKLERS
15 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
16 ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
17 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ, ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΕΡΓΙΕΣ, ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΕΣ
18 ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
19 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
20 ΠΤΩΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ Ή ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ Ή ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΥΛΩΝ
21 ΚΑΘΙΖΗΣΗ, ΚΑΤΙΛΙΣΘΗΣΗ, ΥΨΩΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ
22 ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ – ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ (ΘΥΡΩΝ – ΠΡΟΘΗΚΩΝ)
23 ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ – ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ
24 ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
25 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ)
26 ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ
27 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΕΚΡΗΞΗΣ
28 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΗ ΥΔΑΤΟΣ
29 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΕΟΑΠΟΚΤΗΘΕΙΣΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΜΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
30 ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
31 ΕΞΟΔΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
32 ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ
33 ΚΛΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΗΞΗ) ΚΑΙ ΚΛΟΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (ΕΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ Ή/ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ) ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΛΗΣΤΕΙΑΣ
34 ΣΕΙΣΜΟΣ
35 ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
36 ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Ή/ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΩΝ
37 ΟΡΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ