Ασφάλειες Φωτοβολταϊκών

Η ασφάλιση φωλτοβολταικών σας παρέχει τις παρακάτω καλύψεις:

1. Πυρκαγιά-Κεραυνός

2. Ζημιές απο καπνό

3. Πυρκαγία απο δάσος, συστάδες δέντρων, θάμνους, χόρτα

4. Ευρεία Έκρηξη (Φυσική, Χημική)

5. Πτώση αεροσκαφών ή και αντικείμενα που θα αποσπασθούν από αυτά

6. Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων

7. Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός

8. Κλοπή από διάρρηξη

9. Τρομοκρατικές ενέργειες, Κακόβουλες, Στάσεις. Απεργίες

10. Βραχυκύκλωμα εώς 10.000,00 ευρώ ανά γεγονός και ετησίως

* Η κάλυψη αφορά ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρικά

μηχανήματα (ζημιά του ιδίου του βραχυκλωθέντος)

11. Καθίζηση – Κατολίσθηση εδάφους συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων

12. Έξοδα απομάκρυνσης συντριμμάτων μέχρι ποσοστού 5% του ασφαλιζόμενου

κεφαλαίου υλικών ζημιών ανά γεγονός και ετησίως

13. Όρος 72 ωρών φυσικών φαινομένων

14. Σεισμός και/ή πυρκαγιά εκ Σεισμού