Ασφάλειες Σκαφών Αναψυχής

1 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
2 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
3 ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΘΑΛΑΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ