Ασφάλειες Κατοικίας

Οι ασφάλειες κατοικίας περιλαμβάνουν:

1 ΠΥΡΚΑΓΙΑ
2 ΠΤΩΣΗ ΚΕΡΑΥΝΟΥ
3 ΕΚΡΗΞΗ (ΦΥΣΙΚΗ Η ΧΗΜΙΚΗ)
4 ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ/ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Η ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ
5 ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
6 ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ, ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΔΕΝΔΡΩΝ,ΘΑΜΝΩΝ ΚΤΠ.
7 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΕΡΕΙΠΙΩΝ
8 ΘΥΕΛΛΑ-ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ-ΠΛΗΜΜΥΡΑ-ΧΙΟΝΙ-ΠΑΓΕΤΟΣ.
9 ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ
10 ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΕΡΓΙΕΣ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ
11 ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12 ΘΡΑΥΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ – ΚΑΘΡΕΠΤΩΝinsurances
13 ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ