Ασφάλειες Αυτοκινήτου

Η Ασφάλιση αυτοκινήτου περιλαμβάνει


1 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ/ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)
2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
3 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ
4 ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΥΡΟΣ
5 ΟΛΙΚΗ ΚΛΟΠΗ
6 ΜΕΡΙΚΗ ΚΛΟΠΗ
7 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ
8 ΖΗΜΙΕΣ ΙΔΙΟΥ (ΜΙΚΤΗ)
9 ΖΗΜΙΕΣ ΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ Ή ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
10 ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
11 ΖΗΜΙΕΣ ΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΚΛΟΠΗ
12 ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ
13 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΔΗΓΟΥ
14 ΟΔΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
15 ΤΟΠΙΚΗ ΡΗΜΟΥΛΚΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
16 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
17 ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ
18 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ BONUS
19 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ